Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.Joachima Lelewela w Jakubowicach

REGULAMIN UŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH

REGULAMIN UŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

w S.P. im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich 

 

Użyczający: Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich, reprezentowana przez dyrektora szkoły p. Przemysława Chudzika 

Biorący w użyczenie: rodzic/ opiekun ucznia Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich. 

 

§ 1 

Przedmiotem użyczenia są podręczniki szkolne obowiązujące w danym roku szkolnym według aktualnego SZKOLNEGO ZESTAWU PODRĘCZNIKÓW publikowanego na stronie szkoły: https://spjakubowice.szkolna.net/. Użyczający oświadcza, że jest ich właścicielem oraz że oddaje w bezpłatne używanie Biorącemu do używania na określonych niżej zasadach.  

§ 2 

Podręczniki użycza się na okres zajęć dydaktycznych bieżącego roku szkolnego, to jest od dnia 2 września każdego roku do ostatniego dnia roku szkolnego określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki. 

§ 3 

Biorący potwierdza własnoręcznym podpisem odbiór użyczonych podręczników oraz akceptację ich stanu na dzień wypożyczenia.  

§ 4 

Biorący jest zobowiązany do używania przedmiotu użyczenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz utrzymania go w należytym stanie. Pod pojęciem należytego stanu rozumie się zużycie przedmiotu wynikające ze zwykłego, zgodnego z przeznaczeniem użytkowania. 

§ 5 

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiału edukacyjnego Użyczający może żądać zwrotu kosztów zakupu podręczników/materiału edukacyjnego lub zwrotu zastępczego egzemplarza podręcznika. Wysokość zwracanych kosztów zakupu zagubionych/zniszczonych podręczników i materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły. Biorący dokonuje zwrotu kosztów zakupu zagubionych/zniszczonych podręczników na konto wskazane przez dyrektora szkoły. 

§ 6 

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole, Biorący do używania jest zobowiązany zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia w terminie do dnia 15 lipca danego roku, w miejscu wskazanym przez Użyczającego i na określonych przez niego zasadach. 

§ 7 

Biorący do używania zobowiązany jest zwrócić Użyczającemu przedmiot użyczenia również w przypadku przejścia ucznia w trakcie roku szkolnego do innej szkoły. Obowiązują wówczas zasady opisane w & 4-6. 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zegar

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

PROGRAM "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"