Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im.Joachima Lelewela w Jakubowicach

JAK POLICZYĆ PUNKTY PO EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY?

Egzamin ósmoklasisty 2024:  

Jak obliczyć punkty z egzaminu ósmoklasisty?

Nie da się nie zdać egzaminu ósmoklasisty, ale jego wynik będzie miał ogromne znaczenie podczas rekrutacji do szkoły średniej. Jak liczone są punkty z egzaminu ósmoklasisty? To dość skomplikowany proces, więc jeśli zastanawiasz się, jak się przelicza punkty z egzaminu ósmoklasisty, przyda Ci się nasza ściągawka.

Egzamin ósmoklasisty 2024:

Punktacja egzaminu ósmoklasisty 2024 

Procenty z każdego przedmiotu mnoży się przez 0,35 (język polski i matematyka) lub 0,3 (język obcy nowożytny). Uzyskane punkty z każdego przedmiotu sumuje się, żeby uzyskać wynik egzaminu. 

Przykładowa punktacja egzaminu ósmoklasisty 

Jeśli uzyskasz 70% z języka polskiego, 60% z matematyki i 90% z języka obcego nowożytnego, to punkty obliczone zostaną następująco: 

Język polski: 70% x 0,35 = 24,5 punktów 

Matematyka: 60% x 0,35 = 21 punktów 

Język obcy nowożytny: 90% x 0,3 = 31,5 punktów 

Łącznie zdobędziesz 24,5 + 21 + 31,5 = 77 punktów. 

Punktacja za oceny oraz dodatkowe osiągnięcia 

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się za oceny w stopniu: 

celującym - 18 punktów, 

bardzo dobrym - 17 punktów, 

dobrym - 14 punktów, 

dostatecznym - 8 punktów, 

dopuszczającym - 2 punkty. 

Uwzględnia się oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Można więc maksymalnie zdobyć 4 x 18 = 72 punkty. Dodatkowo za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w szczególności w formie wolontariatu, można przyznać 3 punkty. 

Łącznie za oceny na świadectwie i szczególne osiągnięcia można więc uzyskać 72 + 7 + 3 = 82 punkty. 

Punktacja za wyniki konkursów i zawodów 

Jeśli uzyskasz w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim: 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 10 punktów, 

- tytuł laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - dostaniesz 7 punktów, 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów. 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim: 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 10 punktów, 

- tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - dostaniesz 7 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów. 

Jeśli zdobędziesz w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim: 

dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 10 punktów, 

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - dostaniesz 7 punktów, 

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów, 

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 7 punktów, 

- tytuł laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów, 

- tytuł finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego - dostaniesz 3 punkty. 

Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: 

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 10 punktów, 

- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - dostaniesz 7 punktów, 

- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - dostaniesz 7 punktów, 

- tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - dostaniesz 5 punktów; 

Za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w pozostałych zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych na szczeblu: 

- międzynarodowym - możesz dostać 4 punkty, 

- krajowym - możesz dostać 3 punkty, 

- wojewódzkim - możesz dostać 2 punkty, 

- powiatowym - możesz dostać 1 punkt. 

W przypadku gdy masz więcej niż jedno szczególne osiągnięcie, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie uzyskane w zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów. 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Zegar

Biuletyn Informacji Publicznej

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

PROGRAM "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"